ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,770
เดือนที่แล้ว
1,278
ปีนี้
14,047
ปีที่แล้ว
18,462
ทั้งหมด
87,682
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216


-:- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
-:- จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- จดหมายข่าว ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% 
-:-  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี 2564 
-:- แจ้งช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลสะเมิงใต้ ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  
-:- ประกาศรายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเง 
-:- การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่  

กิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลขัวมุงเข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ 2564
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาวัดพระพุทธบาทป่ากล้วย
งานสตรอว์เบอรี่และของดีสะเมิง ครั้งที่ 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ม.10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกฯ 
-:- ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศประดวดราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กองอางเหนือด้วยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร 
-:- ประกวดราคาจัดซื้อศรุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาน 6 ตัน 6 ล้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 
-:- การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
-:- โครงการก่อลำเหมือง คสล. (ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 10 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. สายบ้านทรายมูล (ห้วยน้ำบ่อ-อุทยาน) หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

จุดชมวิวพระธาตุดอยนก
ครัวสุพรรณี
ร้านบ้านเคียงดอย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร