ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
802
เดือนที่แล้ว
1,245
ปีนี้
802
ปีที่แล้ว
18,462
ทั้งหมด
74,437
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17


-:- ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลบาลตำบลสะเมิงใต้ 
-:- กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 
-:- การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันทางราชาการและเกณฑ์การเบิลน้ำมันเชื้อเพลิงประ 
-:- เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือน เมษายน 2563  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน มกราคม 2563  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสะเมิงใต้เรื่อง จำหน่ายพัสดุเป็นสูญ 

เทศบาลตำบลขัวมุงเข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาวัดพระพุทธบาทป่ากล้วย
งานสตรอว์เบอรี่และของดีสะเมิง ครั้งที่ 19
กิจกรรมวันเด็กปี2563
โครงการฝึกอบรบเครืองข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
กีฬาสะเมิงสัมพันธ์ เกมส์ ครั้งที่18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร 
-:- ประกวดราคาจัดซื้อศรุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาน 6 ตัน 6 ล้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 
-:- การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
-:- โครงการก่อลำเหมือง คสล. (ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
-:- โครงการก่อลำเหมืองกรีตเสริมเหล็ก(ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าคาจำนวน 3 ช่วง 
-:- โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ศรชัยถึงบ้าน นายเสรี่ยม หมู่7 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ทองแหลง ชัยชนะ หมู่ 5 
ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้ 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 10 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. สายบ้านทรายมูล (ห้วยน้ำบ่อ-อุทยาน) หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจุดชมวิวพระธาตุดอยนก
ครัวสุพรรณี
ร้านบ้านเคียงดอยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร