ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
700
เดือนที่แล้ว
1,330
ปีนี้
25,131
ปีที่แล้ว
10,296
ทั้งหมด
51,695
ไอพี ของคุณ
34.204.189.171


ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันทางราชการเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง 
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประกาศจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 
ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกาศนโยบายด้านคุรธรรมจริยธรรมของพนังงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 

งานวันเทศบาล
ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
บรรยากาศงานสตอเบอรี่ ปี 2561
กีฬาสะเมิงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
กิจกรรมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับอำเภอสะเมิง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
โครงการก่อลำเหมือง คสล. (ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
โครงการก่อลำเหมืองกรีตเสริมเหล็ก(ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าคาจำนวน 3 ช่วง 
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ศรชัยถึงบ้าน นายเสรี่ยม หมู่7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ทองแหลง ชัยชนะ หมู่ 5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศด้านทิศใต้ หมู่5 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า 
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 10 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. สายบ้านทรายมูล (ห้วยน้ำบ่อ-อุทยาน) หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
จุดชมวิวพระธาตุดอยนก
ครัวสุพรรณี
ร้านบ้านเคียงดอย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร