ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
167
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
8,092
ปีที่แล้ว
28,609
ทั้งหมด
63,265
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125


ประกาศเทศบาลตำบลสะเมิงใต้เรื่อง จำหน่ายพัสดุเป็นสูญ 
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี 2563 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานทั่วไป ตำเเหน่ง ผู้ดูเเลเ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันทางราชการเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง 
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประกาศจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 
ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

งานสตรอว์เบอรี่และของดีสะเมิง ครั้งที่ 19
กิจกรรมวันเด็กปี2563
กีฬาสะเมิงสัมพันธ์ เกมส์ ครั้งที่18
นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อศรุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาน 6 ตัน 6 ล้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
โครงการก่อลำเหมือง คสล. (ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
โครงการก่อลำเหมืองกรีตเสริมเหล็ก(ทุ่งสบห้วย) หมู่ 8 
โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าคาจำนวน 3 ช่วง 
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ศรชัยถึงบ้าน นายเสรี่ยม หมู่7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นาย ทองแหลง ชัยชนะ หมู่ 5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศด้านทิศใต้ หมู่5 
ราคากลาง-ตารางแสดงวงเงิน
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายทางแม่ลานคำ หมู่6 -ป่าคา หมู่11 ตำบลสะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทรายมูลหมู่5-แม่ลานคำหมู่6 ตำบลสะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล. บริเวณหน้าร้านสหชัยมอเตอร์ หมู่ 2 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. หมู่ 6 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ 11 บ้านป่า 
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (บ่อร้องหัวนา) ต.สะเมิงใต้ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 10 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.สล. สายบ้านทรายมูล (ห้วยน้ำบ่อ-อุทยาน) หมู่ 5 ต.สะเมิงใต้ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
จุดชมวิวพระธาตุดอยนก
ครัวสุพรรณี
ร้านบ้านเคียงดอย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร