ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
117
เดือนที่แล้ว
1,029
ปีนี้
9,071
ปีที่แล้ว
28,609
ทั้งหมด
64,244
ไอพี ของคุณ
35.173.48.53
ลำดับรายการวันที่
1การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 12 มิ.ย. 2561
2การแจ้งถมดิน6 มิ.ย. 2561
3การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 4 มิ.ย. 2561
4การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 เม.ย. 2561
5การแจ้งขุดดิน12 มี.ค. 2561
6การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน12 ก.ค. 2560
7 การขอใบรบัรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 12 ก.ค. 2560
8การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 12 ก.ค. 2560
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 19 มิ.ย. 2560
10การรับชำระภาษีป้าย13 มิ.ย. 2560
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 12 มิ.ย. 2560
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 12 มิ.ย. 2560
13การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 1 มิ.ย. 2560
14คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1 มิ.ย. 2560
15การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 พ.ค. 2560
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 15 ก.พ. 2560
17การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 219 ก.พ. 2560
18การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 22 เม.ย. 2559
19การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 23 มี.ค. 2559

1