ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริตE-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
267
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,926
เดือนที่แล้ว
1,972
ปีนี้
18,293
ปีที่แล้ว
20,657
ทั้งหมด
112,585
ไอพี ของคุณ
3.237.0.109
1
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
27 มิถุนายน 2565

สำนักงาน ก.พ.ร.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม จึงขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ ผ่าน QR Code

16 มิถุนายน 2565

กรมการท่องเที่ยวมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีพ.ศ2565,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

กรมการท่องเที่ยวมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีพ.ศ2565เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ผู้ที่สนใจต่อไป หากมีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจการประเมินฯ ให้ส่งเอกสารการรับสมัครการตรวจประเมินฯไปยังกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

01 มิถุนายน 2565

 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
25 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
25 พฤษภาคม 2565

แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชนฺ์มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และดำเนินการประมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2565

23 พฤษภาคม 2565

รณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเครือข่าย ได้จัดให้มีการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ ขึ้น เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนน หยุดรถให้คนข้ามถนนที่ทางข้าม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

17 พฤษภาคม 2565

การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
????พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
????????????
11 มกราคม 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

????ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2565
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
3.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

11 มกราคม 2565

ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565  ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
????ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565
1.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปีภาษี 2565 ได้ภายในมีนาคม พ.ศ.2565
2.ผู้ที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือแสดงป้าย
➡️ขอให้ไปติดต่อขอรับและยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ได้ที่
งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ในวันเวลาราชการ
11 มกราคม 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ลำดับที่ 1 - 1923),เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ลำดับที่ 1924-4654),เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ลำดับที่ 4655-4736),เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

12 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)