ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,634
ปีนี้
11,347
ปีที่แล้ว
28,609
ทั้งหมด
66,520
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันทางราชการเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
27 กันยายน 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
10 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม 2562) ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
05 เมษายน 2562

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

 

 

ช่องทางที่  1      https://itas.nacc.go.th/go/eit/frxzyl

ช่องทางที่ 2      ช่องทางการเข้าระบบจาก QR CODE

 

 

 

27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
31 ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
18 ตุลาคม 2561

ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส4 (กรกฎาคม-กันยายน),เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
05 ตุลาคม 2561

รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
28 กันยายน 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
28 กันยายน 2561

ประกาศใช้เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
28 กันยายน 2561

ประกาศนโยบายด้านคุรธรรมจริยธรรมของพนังงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
20 มิถุนายน 2561

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
20 มิถุนายน 2561

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
20 มิถุนายน 2561

ประกาศแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
20 มิถุนายน 2561

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (53 รายการ)