ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,634
ปีนี้
11,347
ปีที่แล้ว
28,609
ทั้งหมด
66,520
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสะเมิงใต้ ประจำปีงบประมาณ2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
13 มิถุนายน 2561

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
01 มิถุนายน 2561

คู่มือการร้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 พฤษภาคม 2561

กำหนหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประจำปี2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
30 เมษายน 2561

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
02 เมษายน 2561

 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธี,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

22 มกราคม 2561

ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
08 พฤศจิกายน 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 ตุลาคม 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 ตุลาคม 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
11 ตุลาคม 2560

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
02 ตุลาคม 2560

ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการตามมิติที่2 ประจำปี2560,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th
01 กันยายน 2560

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (53 รายการ)